• “Musikken har fra tid til annen den samme mørke side som vi kjenner fra Univers Zero.” Dolf Mulder, “Iconophobic album vurdering “, Vital Weekly, #767, Jan 2011
  • “[Det er] flyttet langt fra avantgarde delen i ethvert musikalsk univers” Olav Martin Bjørnsen, “Iconophobic album vurdering “, Progressor.net, Feb 2011
  • “Du er nødt til å trå varsomt hvis du kommer inn i Salims Iconophobic verden. Du er advart.” John O’Boyle, “Iconophobic album vurdering “, Iconophobic album vurdering , DPRP, Volume 67, 2010
  • “Iconophobic er en sterk uttalelse fra Salim om livet i hjembyen Tehran.” Steven Reid, “Iconophobic album vurdering “, Sea of Tranquility, September 28th 2010
  • “Uten fri information vil skaberens indre verden uventet endre dig.” Christy Claxton, “Iconophobic album vurdering “, Stave Magazine, Aug 2010
  • “Uten nogensinne å bli forutsigelig og passe på å tilføye ulike disharmoniske eller urytmiske segmenter, vil de modige gitarene og de hvirvlende fioliner skape lamslående kontraster…” Windhawk, “Ustuqus-al-Uss album vurdering “, ProgArchives, May 23, 2009
  • “…Hendrix og Santana har også tydelig instruert det fenomenale geni som Salim i sandhet er.” Richard Poulin, “Abrahadabra album vurdering “, Gnosis2000, Mei 2008
  • “Etter å ha lyttet omhyggeligt var jeg i virkeligheden ikke i stand til at finne noen bestemte performere, som har påvirket dem mere enn andre, eller riktignok presisere nogen specifik påvirkning overhodet.” Olav M Bjornson, “Abrahadabra album vurdering “, Progressor.net

“En kjapp lytt til “Iconophobic” vil fort sementerer akkurat den oppfatningen, å tilkjennegi en artist med integritet og med særpreg i bøtter og spann!” -Iconophobic Review, MerlinProg, Ulf Backstrøm, Oct 2010 (Read more)

“his guitar as the most active musical brush!” “med gitaren som den mest aktive musikalske pensel!” -Human Encounter Review, MerlinProg, Ulf Backstrøm, Dec 2011 (Read more)