• “Muzyka ta od czasu do czasu reprezentuje tę samą ciemność, jaką znamy z Univers Zero”Dolf Mulder, “recenzja albumu Iconophobic“, Vital Weekly, #767, Jan 2011
  • “[To jest] dalekie od awangardowej części wszelkiego muzycznego świata” Olav Martin Bjørnsen, “recenzja albumu Iconophobic“, Progressor.net, Feb 2011
  • “Musisz być ostrożny, gdy wchodzisz w świat albumu Salima. Zostałeś ostrzeżony” John O’Boyle, “recenzja albumu Iconophobic“, Iconophobic Review, DPRP, Volume 67, 2010
  • “Iconophobic jest mocnym świadectwem Salima na temat życia w jego rodzinnym mieście Teheranie” Steven Reid, “recenzja albumu Iconophobic“, Sea of Tranquility, September 28th 2010
  • “Bez ostrzeżenia, emocjonalne serce twórcy nieoczekiwanie Cię odmieni” Christy Claxton, “recenzja albumu Iconophobic“, Stave Magazine, Aug 2010
  • „Mocne rytmy gitarowe i wirujące skrzypce tworzą dech zapierające kontrasty, nigdy nie stają się przewidywalne, zawsze zdają się wchodzić w niespodziewany dysonans lub arytmiczną frazę…” Windhawk, “recenzja albumu Ustuqus-al-Uss “, ProgArchives, May 23, 2009
  • “…Hendrix i Santana oczywiście również mieli wpływ na ten fenomenalny geniusz gitarowy, którym niewątpliwie jest Salim” Richard Poulin, “recenzja albumu Abrahadabra“, Gnosis2000, Mei 2008
  • “Po uważnym wysłuchaniu naprawdę nie byłem w stanie znaleźć żadnych konkretnych artystów, którzy wpłynęliby na nich bardziej niż inni, czy też w ogóle wskazać jakiś szczególny wpływ” Olav M Bjornson, “recenzja albumu Abrahadabra“, Progressor.net

“Persian King Crimson?” “I have the impression that the artist wants to say more than he can.” “Mam wrażenie, że artysta chce więcej powiedzieć, niż może. Może kiedyś się to zmieni.” -Iconophobic Review, Artrock.pl, Wojciech Kapała, May 2011 (Read more)

original, challenging and moving.” “niebanalne, ambitne i poruszające.” -Human Encounter Review, Mały Leksykon Wielkich Zespołów, Artur Chachlowski, Jan 2012 (Read more)

“Iconophobic album crosses the boundaries of cultures, countries and continents.” Albumem „Iconophobic” przekraczamy kolejne granice kultur, krajów i kontynentów -Iconophobic Review, Mały Leksykon Wielkich Zespołów, Artur Chachlowski, Aug 2011 (Read more)

“Mixing blues style of Jeff Beck’s emotive expression with Robert Fripp’s” “mieszanie bluesowego stylu gry Jeffa Becka ze sposobem wyrażania emocji Roberta Frippa” -Iconophobic Review, Hard Rock Service, Vincent, Jul 2011 (Read more)