• “De muziek heeft van tijd tot tijd het duistere van Univers Zero.” Dolf Mulder, “Iconophobic Recensie“, Vital Weekly, #767, Jan 2011
  • “Ver verwijderd van de avantgarde-regionen van enig muzikaal universum” Olav Martin Bjørnsen, “Iconophobic Recensie“, Progressor.net, Feb 2011
  • “Wees voorzichtig als je de Iconopobic wereld van Salim Ghazi Saeedi betreedt. Je bent gewaarschuwd.” John O’Boyle, “Iconophobic Recensie“, Iconophobic Recensie, DPRP, Volume 67, 2010
  • “Iconophobic is een sterk statement van Saeedi over het leven in zijn thuisstad Teheran.” Steven Reid, “Iconophobic Album Recensie“, Sea of Tranquility, 28 september 2010
  • “Zonder vrijelijk gegeven informatie zal het sterk emotionele hart van de maker je per toeval veranderen.” Christy Claxton, “Iconophobic Album Recensie“, Stave Magazine, Aug 2010
  • “Door met zorg een enkel dissonant of aritmisch segment toe te voegen creëren de rauwe gitaren en wervelende violen een verbluffend contrast zonder ooit voorspelbaar te worden…” Windhawk, “Progarchives.com’s review on Ustuqus-al-Uss album“, ProgArchives, 23 mei 2009
  • “…Hendrix en Santana hebben een onmiskenbare invloed uitgeoefend op het fenomenale gitaargenie dat Salim Ghazi Saeedi waarlijk is.” Richard Poulin, “Abrahadabra Album Recensie“, Gnosis2000, Mei 2008
  • “Ondanks aandachtige beluistering heb ik geen specifieke artiesten kunnen vinden die hen meer dan anderen hebben beïnvloed; evenmin kan ik enige specifieke invloeden aanwijzen.” Olav M Bjornson, “Abrahadabra Album Recensie“, Progressor.net

“Fans of progressive rock (King Crimson) and experimental jazz (John Zorn) will possibly suit their taste in music.” “Liefhebbers van progressieve rock (King Crimson) en experimentele jazz (John Zorn) zullen mogelijk hun gading vinden in zijn muziek.” -Human Encounter Review, Digg*, Quincy Cloet, Nov 2011 (Read more)

“Think of Peter Gabriel IV with all sorts of intriguing, self-generated sounds…” “Denk daarbij aan de voor Peter Gabriel IV met allerhande intrigerende, zelf opgewekte klanken volgestopte Fairlight.” -Iconophobic Review, iO Pages Magazine #96, René Yedema, Oct 2010 (Read more)

“given the accessibility and diversity in his music, “Iconophobic” is quite a must have for everyone.” “gezien de toegankelijkheid en de verscheidenheid in zijn muziek is “Iconophobic” best wel een aanrader voor iedereen.” -Iconophobic Review, Peter van Haerenborgh, Progwereld, Mar 2011 (Read more)

“I should name Univers Zero, Art Zoyd, Present, King Crimson, Aranis, the entire Belgian chamber rock scene, Russian composer Igor Stravinsky as influences on Iconophobic” -Iconophobic Review, Peter van Haerenborgh, Progwereld, Mar 2011 (Read more)

“[Iconophobic] has references to Patrick O’Hearn, Mike Oldfield and Sufjan Stevens, [and The Enid, John Zorn]” “The short musical statements remind me of what John Zorn did during his “Movie Works’ cycle.” “De korte muzikale statements doen mij denken aan wat John Zorn deed tijdens zijn ‘Film Works’-cyclus.” –Iconophobic Review,Prog Opinion, Harry ‘JoJo’ de Vries, Nov 2010 (Read more)

“It’s so cinematic a music evoking not only images but would definitely show as a movie soundtrack or a documentary background, perhaps the situation in Iran.” “Het is filmische muziek dus het roept niet alleen beelden op maar zou ook zeker niet misstaan als soundtrack van een film of als achter- grond bij een documentaire, misschien wel over de situatie in Iran.” -Ustuqus-al-Uss Review,Prog Opinion, Harry ‘JoJo’ de Vries, Aug 2011 (Read more)