אברה-הדברה מהווה השתקפות של רגשותיי האישיים המוגזמים. זהו הצעד הראשון לקראת הרעיון שלי של “רוק ציורי” – ז”א תערובת צלילים שדרכה ניתן לדמיין רצף של תמונות בדמיון.
למעשה לכל היצירות (האינסטרומנטליות) הללו יש סיפור אמיתי מהחיים מאחוריהן. בספרון המצורף קיימות רמיזות קלות לסיפורים. לדוגמה: “Route” (נתיב) הוא סיפור על טקס אבלות אשר מכיל את ההתאבלות על המת בדרך הנהוגה בתרבות המזרחית, או, “Told to the Bird” (סיפורי לציפור) הוא סיפור על וידויי שלי לחבורת ציפורים, בצורה טקסית…
במשפט אחד, חשתי אידיאליסט ונזעם, אך גם חולה-אהבה כאשר הלחנתי את האלבום הזה.