Categories
خبر داستان کوتاه

داستان کوتاه نویسی

مشغولیت هایم کم بود، تازگی به صرافت داستان نوشتن هم افتاده ام!
فعلا چند تا از آن ها روی سایتم در دسترس هستند: http://www.salimworld.com/fa
از نظر سبک شناسی هنوز به نتیجه دقیقی نرسیده ام و البته از متخصصی هم بازخورد نگرفته ام. فهرست نسبتا مفصل سبک شناسی ادبی غربی هم فعلا کمکی نکرده. ولی به طور کلی سبک نوشته هایم یک دست نیست. بعضی ها مثل «جوهر» و «سرود بی مرگی» خیالی-فلسفی اند و بعضی ها مثل «دمپایی های جلوبسته» یا «هزارتو» اجتماعی…
فعلا که مجرای الهام داستانم باز است و تا هست، دست می اندازم و در قالب کلمات می ریزم و ثبت می کنم. این عادت من است…. آنچه در ذهنم اتفاق می افتد را باید ثبت کنم… فکر می کنم جایی به دردم می خورد… شاید آنجا که در داستان «سرود قضا» نوشته ام…