شعر  
 

در عین حال که آهنگسازی موسیقی بدون کلام، عیش بهشتی سلیم است، او کار شاعری را دوزخ کلمات می نامد: «من فقط در لحظات ناامیدی، ترس یا عجز شعر می نویسم... من در زبان لذتی نمی یابم و به همین دلیل هم هست که موسیقی بدون کلام را به عنوان روش بیان خود برگزیده ام... می دانید در این لحظه ها قادر نیستم هیچ کار دیگری انجام دهم پس از روی بی میلی خویشتن را با دوزخ کلمات بیان می کنم.»

از سلیم تا کنون دو کتاب شعر منتشر شده است: «کتاب مقدس تن ستایی» و یک «مجموعه شعر».

کتاب مقدّس تن ستایی

کتاب مقدّس تن ستایی یک کتاب شعرست که مغازله را به عنوان شکل هنری بیان حس لامسه فلسفه پردازی می کند.

اعلامیه مطبوعاتی این کتاب را در اینجا بخوانید.


مجموعه شعر

این مجموعه شعر شامل دفترهای شعر «تارها»، «حَشویات»، «مُحاق نامه»،  «خالق نامه». «آسایش خانه» و «ای دوست!». ترجمه این دفاتر به انگلیسی نیز موجود است.
نسخه کاغذی مجموعه شعر از طریق فروشگاه
Lulu قابل سفارش است. تحویل بین المللی.

نمونه اشعار

 

 

 

 

(C) Salim Ghazi Saeedi 2010-2013
www.salimworld.com