Categories
news press release

רוק מתקדם איראני בעברית

Exterminar todo el pensamiento racional.

” יודע גבולות! סאלים, מלחין רוק מתקדם איראני השיק את אתרו הרב לשוני רוק מתקדם אינו!”

המוזיקה שלי תמיד היתה אינסטרומנטלית, ומטבעה אינה יודעת גבולות של שפה. אבל עדיין מוחי אינו מפסיק להפיק מילים… בכדי להתעלות על מילותי שלי, החלטתי לדבר בשפה שלך! “השמד כל מחשבה הגיונית. זו המסקנה אליה הגעתי”..” (Naked Lunch, David Cronenberg)

http://www.salimworld.com/inter/il/